Odpiramo kliniko na Litostrojski v stolpnici Peca!

Katere teste ponujamo?

Izberite točno določen test ali skupino testov prilagojenih vašemu življenskemu slogu

Politika privatnosti

Ova Pravila privatnosti, zajedno s Općim uvjetima korištenja web stranice i Politikom korištenja kolačića, određuju načine na koje se koriste osobni podaci prikupljeni od vas vašim korištenjem u vezi s korištenjem web stranice. https://nyd.care i sve moguće podstranice ovog web-mjesta (“Web-mjesto”), koje je preuzeo operater NYD doo, sa sjedištem i poslovnom adresom na Prešernova cesta 19, 1000 Ljubljana (u daljnjem tekstu “NYD”, “mi”, “nas”).

1. Osobni podaci prikupljeni putem obrasca za kontakt na web stranici

a) Prikupljeni osobni podaci i osnova za prikupljanje

NYD prikuplja podatke o Vašem imenu, prezimenu i e-mail adresi, dobi, spolu, broju telefona, znakovima bolesti, zdravstvenim podacima, samo uz Vašu suglasnost koju dajete prilikom slanja poruke putem kontakt forme na web stranici. Osim toga, NYD prikuplja podatke o zapošljavanju, fotografije i druge podatke za liječnike ili pružatelje zdravstvenih usluga samo uz vaš pristanak koji dajete prilikom slanja poruke putem obrasca za kontakt na web stranici.

Prijenos osobnih podataka nije uvjet za korištenje usluga NYD-a, osim kada je to apsolutno neophodno za pružanje tih usluga (npr. povratni kontakt NYD-a s pojedincem zahtijeva unos kontakt podataka najmanje jedne osobe).

b) Svrha prikupljanja podataka

Osobni podaci dobiveni putem kontakt forme NYD će obrađivati na web stranici samo u svrhu formiranja odgovora na poslane pitanja, komentara, upita ili poruka i komunikacije ove vrste odgovorite na svoju e-mail adresu ili putem video poziva. Sve osobno informacije koje nam dostavite tretirat će se povjerljivo od strane osoba koje ugovorno obvezan štititi osobne podatke.

Ukoliko postoji potreba za daljnjom obradom Vaših osobnih podataka u drugu svrhu od one za koju ste dali privolu, prethodno ćemo Vas obavijestiti i zatražiti Vašu prethodnu pisanu privolu

c) Pohranjivanje osobnih podataka

NYD pohranjuje vaše osobne podatke u skladu s jednim od sljedećih od navedenih razdoblja skladištenja:

– u slučaju da se Vaši podaci obrađuju isključivo na temelju Vaše izričite privole, do opoziva privole za obradu osobnih podataka s Vaše strane, te u slučaju da je svrha za koju su osobni podaci prikupljeni već ispunjena , a prethodna privola za obradu osobnih podataka nije opozvana, sve dok se ne ispuni svrha ili

– u mjeri u kojoj je pohrana osobnih podataka nužna za osiguranje interesa NYD u vezi sa sadržajem komunikacije započete putem obrasca za kontakt, do isteka rokova za ostvarivanje Vaših prava i obveza ili prava i obveza NYD.

– nakon isteka roka čuvanja osobnih podataka, NYD će trajno izbrisati ili anonimizirati podatke, što znači da se osobni podaci više ne mogu povezati s vama.

2. Osobni podaci prikupljeni instaliranjem kolačića

NYD prikuplja informacije o vašoj IP adresi, vašim posjetima Web stranice, vrijeme provedeno na pojedinim podstranicama Web stranica, ukupno vrijeme posjeta Web stranice i način kretanja kroz Web stranicu dobivene postavljanjem malih tekstualnih datoteka ili kolačića na vaš uređaj. Osobno podatke koje NYD dobiva instaliranjem strogo nužnih kolačića koji samo omogućuju funkcioniranje web stranice, dobivaju se automatski sa svrhom pružanje usluge pristupa web stranici. Ostale informacije koje nisu dobivenih uz pomoć strogo nužnih kolačića, NYD dobiva samo na temelju vašeg pristanka.

Podaci koje NYD prikuplja instaliranjem kolačića, svrha takvog prikupljanja, osobe kojima se podaci prikupljeni kolačićima prosljeđuju te trajanje pohrane tako prikupljenih osobnih podataka pobliže su objašnjeni u Politici korištenja kolačići.

3. Vaša prava u vezi s prikupljenim osobnim podacima

Svatko ima, s ciljem pružanja transparentnog i zakonitu obradu i zaštitu privatnosti pojedinca, pravo na pristup osobni podaci, pravo na zahtjev za ispravak osobnih podataka, pravo na zahtjev brisanje osobnih podataka, pravo zahtijevati ograničenje obrade osobnih podataka, pravo na opoziv privole za obradu osobnih podataka, pravo na prenosivost osobnih podataka i pravo na prigovor tijelu za informiranje ovlaštenom predstavniku u vezi s obradom njegovih osobnih podataka. Sva prava su detaljnije opisano u nastavku.

Svi zahtjevi za ostvarivanje bilo kojeg od gore navedenih prava mogu se proslijediti na info@aljoap.sg-host.com. NYD zadržava pravo provjere vašeg identiteta prije nego što nastavi s vašim zahtjevom.

a ) Pravo na pristup osobnim podacima

U bilo kojem trenutku možete zatražiti potvrdu da li obrađujemo Vaše osobne podatke. U slučaju obrade osobnih podataka, možete dodatno zatražiti informacije o svrsi obradi, vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, o osobama koje vaše osobne podaci se obrađuju, o rokovima pohrane odn kriteriji za određivanje razdoblja skladištenja, o postojanje prava na ispravak, prava na brisanje i prava na ograničenje obrade osobnih podataka, o pravu na prigovor na obradu osobnih podataka, desno do podnošenja pritužbe nadzornom tijelu, o izvoru podataka, ako su osobni podaci nisu dobiveni izravno od vas i o mogućem postojanju automatizirano donošenje odluka.

b) Pravo na ispravak prikupljenih osobnih podataka

U mjeri u kojoj vaše osobne podatke obrađuje NYD, su nepotpuni ili netočni, možete zahtijevati da takvi osobni podaci budu odmah ispraviti ili dopuniti.

c) Pravo na brisanje osobnih podataka

– Brisanje svih osobnih podataka dostupnih NYD-u za obradu može se zatražiti u sljedećim slučajevima:

– ako je prestala svrha obrade za koju su Vaši osobni podaci prikupljeni,

– ako ste opozvali privolu za obradu osobnih podataka, a ne postoji druga pravna osnova za obradu, ako ste se usprotivili obradi osobnih podataka i ispunjeni su svi uvjeti propisani zakonom, ako je NYD obrađivao osobne podatke u nezakonit način, odn

– ako je brisanje osobnih podataka potrebno u skladu s obvezom NYD.

d) Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka

U svakom trenutku možete ograničiti obradu svojih osobnih podataka, Ukoliko:

– podaci koji se obrađuju su netočni, a netočnost podataka odnosi se na razdoblje koje NYD kao izvršitelj obrade može provjeriti,

– podaci se obrađuju nezakonito ili

– potrebni su vam za podnošenje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva, a NYD kao izvršitelj obrade osobnih podataka više ne treba te podatke jer je svrha obrade prestala.

e) Pravo na povlačenje privole

Privolu za obradu osobnih podataka koju ste dali u skladu s drugom i/ili trećom točkom ove politike privatnosti, može u bilo kojem trenutku poništiti bez utjecaja na zakonitost obrade podataka koja se provodi na obavlja na temelju suglasnosti do njezina otkazivanja.

f) Pravo na prenosivost osobnih podataka

Vaše osobne podatke obrađuje NYD, možete zatražiti u bilo kojem trenutku u strukturiranoj, općoj uporabi i hardveru čitljiv oblik. Osobne podatke dobivene na ovaj način možete dati u bilo kojem trenutku drugom upravitelju ili zatražiti izravno prosljeđivanje podataka drugom procesoru.

g) Pravo na žalbu Povjereniku za informiranje

Što se tiče NYD sa vašom prikupljenom osobnom ne postupa s podacima na način propisan odgovarajućim zakonskim odredbama, može podnijeti pritužbu Povjerenici za informiranje (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, email adresa: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, web web stranica: www.ip-rs.si ).

4. Tko obrađuje osobne podatke?

Koristimo tehničke i organizacijske sigurnosne mjere za zaštitu osobnih podataka od nezakonitog ili neovlaštenog pristupa odn uporabe, kao i protiv slučajnog gubitka ili narušavanja njihove cjelovitosti. Dizajnirali smo ih uzimajući u obzir našu IT infrastrukturu, mogući utjecaj na privatnost pojedinca u skladu s važećim industrijskim standardima i praksom. Naši ugovorni obrađivači obrađivati će vaše osobne podatke samo ako pridržavati se ovih tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera.

Održavanje sigurnosti podataka znači zaštitu povjerljivosti, cjelovitost i dostupnost osobnih podataka:

– povjerljivost i cjelovitost: zaštitit ćemo osobne podatke pojedinaca od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja;

– dostupnost: osigurat ćemo da ovlašteni izvršitelji obrade mogu pristupiti osobnim podacima samo kada je to potrebno.

Naši sigurnosni postupci uključuju: sigurnost pristupa, sigurnosne kopije, nadzor, inspekcija i održavanje, upravljanje sigurnošću incidenti itd. Ovisno o namjeni u koju obrađujemo osobne podatke pojedincima, možemo ih otkriti sljedećim kategorijama izvršitelja obrade:

a) Unutar poduzeća: zaposlenici poduzeća.

b) Našim poslovnim partnerima od kojih to zahtijevamo uvijek postupajte u skladu s važećim zakonima, politikom zaštite osobnih podataka i obratite veliku pozornost na povjerljivost Vaših osobnih podataka:

– agencije za oglašavanje, marketing i promociju te pružatelji usluga npr. MailChimp, Google (Google – samo identifikacijski podaci o kolačić za potrebe ponovnog marketinga, e-mail adresa za prikazivanje oglasa programu Google AdWords, identifikacijske informacije o kolačiću/kolačiću u svrhu analize u programu Google Analytics); Facebook – ID samo o kolačić za potrebe ponovnog marketinga, e-mail adresa za prikaz oglase u programu Facebook Custom Audiences koji nam pomažu implementirati i analizirati učinkovitost naših kampanja i promocija, Calendly, TypeForm;

– vanjski izvođači koji pružaju usluge za tvrtku, to su zdravstveni djelatnici, vanjski konzultanti;

– fizičke i pravne osobe koje su naši ugovorni partneri te obavljati savjetodavne ili pojedinačne usluge za društvo u svrhu ovrhe ugovorni odnos između poduzeća;

c) Drugim trećim stranama: Kada je to propisano zakonom ili je zakonski potrebno zaštititi:

– poduzeća (usklađenost sa zakonima, zahtjevima vlasti, sudskim nalozi, pravni postupci, izvješćivanje i investicijske obveze informacije nadležnim tijelima itd.)

– provjera odn provođenje usklađenosti s politikama i ugovorima tvrtke;

Naši poslovni partneri, gore navedeni pod točkom b), može obrađivati osobne podatke pojedinaca samo u okviru naših uputa i osobni podaci ne smiju se koristiti za traženje vlastitih interesa. Svaki pojedinac mora uzeti u obzir da procesori navedeni u iznad točaka bend c), posebno davatelji usluga koji vam mogu ponuditi usluge unutar i/ili aplikacija ili putem vlastitih kanala, mogu biti odvojeno prikupiti vaše osobne podatke. U tom slučaju, oni su isključivo odgovorni za svoje kontrolu, a suradnja pojedinaca s njima mora biti u skladu s njihovim Uvjeti.

5. Promjena politike privatnosti

NYD zadržava pravo izmjene sadržaja u bilo kojem trenutku politika privatnosti. Izmijenjena politika privatnosti stupa na snagu od trenutka objave na web stranici te regulira daljnju obradu već prikupljenih osobnih podataka i obrada osobnih podataka prikupljenih nakon stupanja na snagu izmijenjene politike privatnost. Preporučujemo da prije svakog prijenosa osobnih podataka provjerite trenutnu verziju pravila o privatnosti kako biste bili svjesni moguće izmjene i dopune.

U slučaju materijalne promjene ove politike privatnost (npr. promjena svrhe obrade ili promjena osobnih kategorija podataka koji se prikupljaju), obavijestit ćemo vas o promjeni i istovremeno zatražiti ponovnu privolu za obradu osobnih podataka.

Datum zadnje izmjene ove politike privatnosti je objavljeno u nastavku.

6. Ovlaštena osoba za zaštitu osobnih podataka.

Kontrolirati nad usklađenosti s Politikom privatnosti, imenovali smo ovlaštenu osobu za zaštitu voditelj obrade osobnih podataka (DPO). Ako imate pitanja u vezi s ovom Politikom privatnosti ili kako postupamo s vašim osobnim podacima, obratite se ovlaštena osoba za zaštitu osobnih podataka Marija Lucija Antolič, dr. med., specijalist medicine rada, prometa i sporta.

7. Pitanja i zahtjevi

U slučaju bilo kakvih pitanja ili zahtjeva, slobodno nas kontaktirajte na info@aljoap.sg-host.com.

© NYD doo, ožujak 2020